ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την  προμήθεια σε πυροσβεστικό εξοπλισμό, τη συντήρηση και αναγόμωση όλων των τύπων  πυροσβεστήρων.

 

Διαθέτουμε πεπειραμένο τεχνικό τμήμα το οποίο ειδικεύεται σε εγκαταστάσεις συστημάτων πυρανίχνευσης, μόνιμων πυροσβεστικών υδροδοτικών δικτύων, αυτόματων συστημάτων καταιονισμού ύδατος, χειροκίνητων συστημάτων αναγγελίας πυρκαγιάς, συστήματα ολικής κατάκλισης και συστήματα τοπικής εφαρμογής.


Οι μηχανολόγοι της εταιρείας μας αναλαμβάνουν τη σύνταξη μελετών κάθε είδους εγκατάστασης και μεριμνούν για την υποβολή αυτών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία προς έγκριση και την υλοποίησής τους.

Όλοι οι πυροσβεστήρες που διαθέτουμε στην αγορά είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με τις οδηγίες 97/23/ΕΚ (εξοπλισμός υπό πίεση), 99/36/ΕΚ (μεταφερτός εξοπλισμός υπό πίεση) καθώς και με τα πρότυπα ΕΝ 3 (φορητοί πυροσβεστήρες) και ΕΝ 1866-98 (τροχήλατοι πυροσβεστήρες).


Οι διεργασίες που πραγματοποιούνται για την αναγόμωση είναι σύμφωνες με την νέα νομοθεσία, βάσει της Κ.Υ.Α 618/43 & 17230/671/2005 και με όσα αναφέρονται στο ΦΕΚ 52/Β 20/1/2005.


Ως αναγνωρισμένη εταιρεία , δίνουμε το κατάλληλο Πιστοποιητικό - Υπεύθυνη Δήλωση  καλής λειτουργίας και ασφάλειας των πυροσβεστήρων σύμφωνα με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 618/43/2005 &17230/671/2005.


Είμαστε στη διάθεση σας για παροχή οποιασδήποτε διευκρίνησης και παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για μια ενημερωτική συνάντηση
(τηλ.  210 8226022 , 210 8814353).

 

NEWSLETTER

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΕΡΙΓΝΥ 59-61 , ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10434

Τηλ: 210-8226022  210-8814353
Fax:
210-8213966

E-mail: info@neopyrotechniki.gr